Röstning i Melodifestivalen

27 januari 2022

Deltävlingarna  

I deltävlingarna tävlar sju bidrag och röstningen sker i två olika omgångar. I vardera omgång kan tittarna rösta upp till 5 gånger per bidrag antingen via appen Melodifestivalen eller appen Mello United. Det går även att ringa och rösta upp till 10 gånger per telefonnummer. 

Röstning omgång 1:
Det går att rösta på samtliga sju bidrag. Det bidrag som har fått flest röster när omgången har avslutats går direkt vidare till final. 

Röstning omgång 2:
Nu går det att rösta på de återstående sex bidragen och i apparna delas det ut 5 nya röster per bidrag. Har man inte använt alla röster från den första omgången sparas de inte i appen. Men alla lagda röster från den första omgången räknas med i den andra omgången.

När den andra omgången har avslutats går ytterligare ett bidrag vidare till final och två bidrag går vidare till semifinal. Resultatet i denna omgång baseras på hur de åtta olika tittargrupperna har röstat sammanlagt under kvällen. Tittargruppernas röster summeras och resulterar i 39 poäng baserat på skalan 12-10-8-5-3-1 poäng. Om två bidrag har fått samma totalpoäng från tittargrupperna avgör flest antal röster.

 

Semifinalen  

De åtta bidrag som gått vidare till semifinalen delas in i två grupper genom lottning: semifinal 1 och semifinal 2. Fyra bidrag tävlar i semifinal 1 och fyra bidrag tävlar i semifinal 2. Tittarna kan rösta upp till 5 gånger på samtliga bidrag antingen via appen Melodifestivalen eller appen Mello United. Det går även att ringa och rösta upp till 5 gånger per telefonnummer. 

De två bidrag som fått högst antal poäng från tittargrupperna i semifinal 1 respektive semifinal 2 går vidare till final. Sammanlagt går alltså fyra bidrag vidare från semifinal till final. De åtta olika tittargrupperna delar ut 35 poäng baserat på skalan 12-10-8-5 poäng. Om två bidrag har fått samma totalpoäng från tittargrupperna avgör flest antal röster. 

 

Finalen  

I finalen tävlar tolv bidrag och det går det att rösta på alla bidrag i två olika omgångar. I vardera omgång kan tittarna rösta upp till 5 gånger per bidrag antingen via appen Melodifestivalen eller appen Mello United. Det går även att ringa och rösta upp till 10 gånger per telefonnummer. Den första röstningsomgången avslutas inför redovisningen av jurygruppernas röster. När jurygruppernas röster har redovisats i sändningen har tittarna möjlighet att reagera på utfallet och då startar röstningsomgång två.

I apparna delas 5 nya röster per bidrag ut i samband med att den andra omgången startar. Har man inte använt alla röster från den första omgången sparas de inte i appen. Alla lagda röster från den första omgången räknas med i den andra omgången. 


Åtta internationella jurygrupper delar ut 58 poäng var, baserat på poängskalan 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng.
 Tittarna delar också ut 58 poäng baserat på skalan 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng. Dessa poäng baseras på hur de åtta olika tittargrupperna har röstat totalt under kvällen. Det bidrag som har fått flest poäng totalt vinner Melodifestivalen 2022 och får representera Sverige i Eurovision Song Contest 2022. 

Om två bidrag har fått samma slutresultat avgör högst antal poäng från tittargrupperna. Om två bidrag har fått samma slutresultat och dessutom samma antal poäng från tittargrupperna vinner det bidrag som har fått flest antal röster totalt från tittargrupperna. 

I samtliga tävlingar går det endast att rösta i apparna om du befinner dig i Sverige. 

 

 

Tittargrupperna 

Melodifestivalen är hela Sveriges fest och för att stärka den visionen introducerades tittargrupper 2019 för att alla röstare, oavsett ålder, ska ha lika mycket inflytande på resultaten i tävlingen. Upplägget med tittargrupper innebär att samtliga röster sorteras in i åtta olika tittargrupper. Sju för tittargrupper och en för telefonröster (se nedan). För att vinna Melodifestivalen behöver ett bidrag ha ett starkt stöd i alla tittargrupper. 

 
Användare som röstar via apparna Melodifestivalen eller Mello United delas in i sju olika grupper baserade på ålder. Därför behöver alla användare uppge födelseår i samband med registrering av konto i appen. Den ålder som en användare uppnår under 2022 avgör vilken tittargrupp den tillhör.  

Så här ser de sju olika tittargrupperna ut som appanvändarna delas in i: 

Grön - 3-9 år 

Turkos - 10-15 år 

Blå - 16-29 år 

Lila - 30-44 år 

Rosa - 45-59 år 

Röd - 60-74 år 

Orange - 75+ 

Telefonröster


De som röstar via telefon tillhör en sista, åttonde tittargrupp. Denna tittargrupp har ingen färg.
 

 

Telefonnummer 

Varje tävlingsbidrag har två olika röstningsnummer. Telefonnumret för att rösta och samtidigt stödja Radiohjälpen kostar 9,90 kronor per samtal varav 9,20 kronor går till hjälpprojekt över hela världen. Det alternativa numret kostar 3,60 kronor per samtal. Eventuell trafikavgift tillkommer.   

I deltävlingarna och i finalen går det att ringa 10 gånger per bidrag på Radiohjälpens nummer samt 10 gånger per bidrag på det alternativa numret. I semifinalen går det att ringa 5 gånger per bidrag på Radiohjälpens nummer samt 5 gånger per bidrag på alternativnumret. 

Det går inte att ringa och rösta från utlandet. 
 

Röstning i Melodifestivalens appar 

Det finns två appar som användare kan rösta i: Melodifestivalen och Mello United. Samma användarkonto kan användas i båda apparna, vilket gör att det går att rösta på ett bidrag i den ena appen och sedan fortsätta rösta på samma bidrag i den andra appen. Det går inte att rösta fler än 5 gånger per bidrag i en omgång eller semifinal från samma användarkonto.

Melodifestivalens app

I Melodifestivalens app, för mobiltelefoner och surfplattor går det även att titta på Melodifestivalen-innehåll dygnet runt under tävlingsveckorna. Här kan man hänga med backstage och få senaste nytt från artister och programledare i Mello-flödet, tippa resultatet i tävlingarna, samla och byta All Stars-kort och skicka meddelanden till vänner i olika grupper.

Mello United

Mello United hette tidigare Mello Tillsammans men bytte namn inför Melodifestivalen 2022. Mello United finns endast tillgänglig för surfplattor. Liksom i Melodifestivalens app går det att titta på Melodifestivalen-innehåll dygnet runt under tävlingsveckorna, hänga med backstage och få senaste nytt från artister och programledare i Mello-flödet, samt tippa resultatet i tävlingarna. Utöver detta erbjuder Mello United en livechatt-funktion med vänner under direktsändningarna, man kan reagera på de olika bidragen och se vänners reaktioner.

 

 

Kontakter

Mellomedia